• slidebg1
  Geleneğin geleceğe açıldığı pencereler!
  revzen; cami pencereleri...
  geçmişin ihtişamını geleceğe taşıyan cam ve ışık zanaatkârının
  mekana kattığı geleneksel sanatsal derinik...
 • slidebg1
  cam ve ışık zanaatkârının
  mekana kattığı geleneksel
  sanatsal derinik...
  Revzen - i menkuş
 • slidebg2
  El işi göz nuru
  Sektörel Birikim
  Kaliteli Hammadde
  Birikimli insan Kaynağı
  Doğru zamanlama
  Güvenilir iş anlayışı

REVZEN - Cami Tezyinat Sanatları

Genel olarak Cami tezyinat (süsleme) sanatları konusunda hizmet veren firmamızın uzmanlık alanları...

 • Cami içlik alçı pencere (revzen-i menkuş)
 • Cami dışlık beton pencere
 • Mahfel ve minare korkulukları
 • Alçı Mukarnas Çalışmaları

REVZEN, cami mimarisini ve tezyin sanatlarını bir bütün olarak ele almaktadır. Onlarca uzmanlık ve sanat kolunun birlikte çalıştığı cami projelerinde sanatsal ve pratik saha uyumluluğu şarttır. Bu uyumun çimentosu için gerekli olan vizyon ve sahiplenilen misyon , REVZEN‘ in iş yapma anlayışında mevcuttur.

REVZEN’ in yaptığı işle kurduğu manevi gönül bağı onun yaptığı işte derinleşmesini sağlamaktadır. Bu derinleşme çabası REVZEN‘in geleneksel olana saygısını arttırırken yeniliklere açık olmasınıda mümkün kılmaktadır. El emeği, göz nuru üzerinden şekillenen REVZEN, estetik duyarlılıklarını artırmayı sanatında yetkinleşme ve işinde kurunmsallaşma çabasında özetler.

HİZMET VERİLEN SEKTÖRLER

"İslam mimarisinin Mabet mekânlarını tanımlayan ve onun geometrik açıklığını ve entelektüel berraklığını ortaya çıkaran gün ışığıdır ve ışığa mana katansa Revzen-i Menkuş lardır..."
Revzenler de, oldukça küçük örgeli kompozisyonlar yer aldığından dolayı, alçı kayıtlar çok incedir ve dış etkilerle çabuk bozulur. Önlem olarak, ince nakışlı camın duvarın iç yüzüne takılması ve dışa daha basit örgeli, kalın kayıtlı ikinci bir revzen takılarak içtekinin korunması düşünülmüştür.
Cami iç süslemelerinde kademeli olarak taşmalar yapacak biçimde,aşırtmalı olarak yanyana ve üst üste gelen üç boyutlu görünüm veren bir geçiş ve alçı dolgu öğesi. Petek biçimi bir görüntü ile yarım kubbelerin içini dolgulayan islam sanatı öğesi. (sarkıtlı olanlarına istalaktit denilir).

REVZEN Tezyinat - TANITIM FİLMİ

Referanslarımız

Hizmet Verdiğimiz Kurumlar

Revzen, Cami projelerini bir bütün olarak ele alır.Toplam kaliteyi önemseyen vizyonuyla projelerde yer alır